top of page
Gädda

Fiske i Laxsjö fvo

Här kan du fiska abborre, öring, röding, gädda, harr, sik, mört, lake

Kartan för Laxsjö fvo finns längre ner på sidan

Fiskekort för alla vatten i Laxsjö Fvo

Stortjärn

Endast vinterfiske

Lilltjärn - Sjötjärn - Samt övriga vatten

Vinter och sommarfiske

Fångstbegränsning

Max 5 fiskar / kort / dygn, enbart Stortjärn

 Fiskekort
Nya priser från 14/2 -24

Ett dygn              80 kr
En vecka            250 kr
Ett år enskild     350 kr
Ett år familj        400 kr

Hyra båt  100 kr / dygn

Fiskekortsförsäljning

Ifiske  www.ifiske.se

Affären Mobacks Kök o Skafferi

samt båt uthyrning, mask, maggot och

lite tillbehör.

Ring butik:  070-6381818

Vid problem kontakta

Bengt Bengtsson  070-3101479

Sven Jönsson  073-0453413

Nytt för i år !

Nu kan man blippa och komma direkt till iFiske och betala sitt fiskekort

Skyltar kommer att sättas upp vid fiskeplatserna

Dygnskort 80 kr

Dygnskort 80 kr /pp

Veckokort 250 kr

 Veckokort 250 kr /pp

Årskort 350 kr

Årskort 350 kr /pp

Årskort 400 kr

Årskort 400 kr / familj

Välkommen sportfiskare

Vi hälsar Dig välkommen till Laxsjö Fiskevårdsområde som tillhör sportfiskekommunen Krokom. Det är vår förhoppning att Du ska trivas med oss och med hjälp av broschyren hitta ditt eget "smultronställe". Vi önskar Dig en god fisketur !

 

Laxsjö Fiskevårdsområde

Området ligger 9 mil norr om Östersund, strax sydost om Hotagsfjällen.

 

Fisket sker i ett oexploaterat område, med möjlighet att hitta fina fiskevatten där du inte behöver trängas för att komma ut med ditt bete. Utsättning av fisk har företagits under många år.

 

Biotopvårdande åtgärder har gjorts i Storån samt i Hökvattsån.

Vintertid är området en bra utgångspunkt för skoterutflykter och turåkning med skidor. Under sommaren finns goda möjligheter till kanoting, fjällvandring mm.

 

I våra vatten kan du få allt från små abborre till grov öring och röding.

Vi har något att erbjuda för de flesta. Letar du efter harr, prova med flugfiske i Storån eller Hökvattsån. Öringsfiskaren skall åka till Västra eller Östra Harvattnet. I Västra Harvattnet kan du även få fin röding om du har tur.

Vintertid är det rödingsfiske i Stortjärn (öppen endast för isfiske) och Västra Harvattnet som drar. 

 

Fisketips

I samtliga tjärnar rekommenderas maskfiske eller små spinnar. Flugfiske i Storån med t.ex Haröra, March Brown kan ge större harr eller öring. Under försommaren sker bästa fiske på dagtid och senare under sommaren kan kvällsfisket ge bra resultat.

Fiskearter

Västra Harvattnet ........ Öring, Röding, Abborre

Östra Harvattnet ......... Öring, Abborre

Stortjärn ....................... Röding

Lilltjärn ......................... Abborre, Öring

Storån .......................... Harr, Öring, Gädda

Hökvattsån .................. Öring, Harr, Gädda

Övriga vatten  huvudsakligen Gädda och Abborre

 

Fiskekort

Fiskekort är personligt och gäller ett spö för hand och en krok.

Sportfiske upplåtes mot fiskekort gällande dygn, vecka eller årskort

 

OBS ! Max 5 fiskar / fiskekort på Stortjärn, endast vinterfiske. Minimått för ädelfisk är 25 cm och Harr 35 cm.

 

Fiskekortsförsäljning

Affären Mobacks Kök och Skafferi,  även båtuthyrning.

Ring butiken:  070-6381818

Ifiske  www.ifiske.se

Vid problem kontakta:  070-3101479

 

Roddbåtar finns att hyra

Båtar är utplacerade vid Laxsjön och vid Harvattnen.

Ta kontakt med Mobacks Kök och Skafferi.

Pris: 100 kr / dygn

OBS ! Endast elmotor är tillåtet vid Harvattnen.

Regler för fisket

Fiskare ska vara försedd med giltigt fiskekort, vilket på anmodan uppvisas för kontrollant eller fiskerättsägare.

Fiskekortet gäller 1 spö från hand. Fiske med ståndkrok är förbjudet.

Endast vinterfiske på Stortjärn. Fiske året runt i övriga sjöar.

Nätfiske, ryssja och utter är endast tillåtet i Laxsjön.

Fiskeförbud i strömmande vatten samt i Östra- och Västra Harvattnet under perioden 1 sept - 31 Okt.

Fiske, skoteråkning och bilkörning sker på befintliga vägar inom området sker på egen risk.

 

Skoterkörning

Krokoms kommun har tagit fram en karta över våra skoterleder. Detta för att förbättra servicen för skoteråkare men även för att få ordning och reda. Terrängkörningslagen reglerar hur vi får köra. Använd skoterklubbens fina leder. Skotertrafik förbjuden inom områden med plant eller ungskog.

 

Allemansrätten

Allemansrätten är ingen lagfäst rätt, utan en sedvanerätt, som begränsas av vissa lagbestämmelser.

Det är därför viktigt att visa hänsyn till strandboende och umgänget med naturen.

Var rädd om vår vackra fjällnära natur. Bär tillbaka tomma burkar, flaskor, gamla linor etc.

Hjälp till med att iaktta varsamhet med eld och använd befintliga rastplatser.

 

Kontaktuppgifter

Styrelsen Laxsjö Fiskevårdsområde

Bengt Bengtsson  070-3101479  eller   Sven Jönsson 073-0453413

www.ifiske.se

Laxsjö Fiskeområde
Laxsjö hyrbåtar

Västra Harvattnets hyrbåtar

Så här ser båtarna ut om ni kan hyra och använda vid
Västra Harvattnet när ni ska ut o fiska. 
OBS !
Endast elmotor får användas på Harvattnet.

Laxsjö grillplats

Laxsjö hyrbåtar

Den här båten ligger vid badplatsen och den kan man hyra / dygn.

Vindskydd harvattnet

Vindskydd i Västra Harvattnet

Det här vindskyddet ligger vid båtuthyrningen i Västra Harvattnet.

Vindskydd V.Harvattnet

Vindskydd och brygga vid Västra Harvattnet

Vindskydd och båtbrygga ligger vid norra infarten till Västra Harvattnet

Abborre

abborre
Öring

Öring

röding

Röding

gädda

Gädda

Harr

harr
sik

Sik

mört

Mört

Lake

lake

Glädjens dag i Laxsjö – Öringen tillbaka tack vare Sportfiskarna.  2023-10-17

Andreas Karlberg från Sportfiskarna och Oskar Karlsson, Laxsjö FVO, gläds över det 14 centimeter långa exemplaret av öring som fångades under elfisket i Laxsjönoret. Foto: Anders Lundin

laxsjöfiske

Oskar Carlsson, ordförande i Laxsjö FVO, är sannolikt en av Jämtlands gladaste personer just nu. Öringen är nämligen tillbaka i Laxsjönoret efter många decenniers frånvaro.

Jämtland brukar förknippas med vilda vatten och vilda öringar, men sanningen är att många små och stora vattendrag har svaga populationer, bland annat på grund av vandringshinder som dammar. Den lilla ån Laxsjönoret, som rinner mellan Laxsjön och vidare ner till Storån, har exempelvis varit i det närmaste tom på öring sedan flottningens tid. Det har åtminstone inte synts till någon öring ovanför den gamla dammkonstruktionen vid sjöns utlopp.
Under 2022 blev Sportfiskarna tillsammans med Laxsjö FVO beviljade medel för att förbättra miljön i Laxsjönoret, men målet att få tillbaka öringen upp i sjön.
– Förhoppningen var att vi skulle kunna skapa lite variation i denna å genom att tillföra block och död ved, samt återöppna några sidofåror, samt att riva ut den lilla damm som spärrade vandringsvägen, förklarar Sportfiskarnas fiskevårdare Andreas Karlberg.
Nu är uppdraget slutfört – och resultatet kunde inte ha blivit bättre.

Andreas Karlberg

Andreas Karlberg fick både öring, lake, elritsa och abborre i Laxsjönoret. Foto: Anders Lundin

När Andreas Karlberg elfiskade i ån i mitten av oktober så fångades en öring på platsen, samt att vi såg skymten av fler.
–  Otroligt kul, det är nästan så att jag darrar, säger Oskar Carlsson och visar upp den lilla öringen som nästan måste sägas vara värd sin vikt i guld.
Öringen svarade alltså blixtsnabbt när den fick fri vandringsväg igen, och under elfisket fångades det även en elritsa, abborre och några lakar.
–  Nu ska det bli spännande att se vad som händer om några år, om det letar sig större öringar ända upp hit för att leka. Det har gjorts biotopåtgärder i Storån nedströms också, så chansen borde finnas, resonerar en glad Oskar Carlsson som riktar ett stort tack till Sportfiskarna.
–  Utan Sportfiskarnas initiativ så hade inte detta blivit verklighet !

Kategorier: 

Nyheter förstasidanMiljöStrömmande vattenRegion Norr

bottom of page