top of page

Laxsjö Dagis & Skola

Här går alla Laxsjöbygdens barn från dagis till mellanstadiet

Laxsjö Skola
Laxsjö dagis
Laxsjö skola 2023
laxsjotaxi

Dagis

Vi är ett glatt gäng som arbetar med att ta tillvara på möjligheterna i vår närmiljö bland Djur och Natur i Ur och Skur. På dagis och förskolan finns ca 18 barn.
Vi har nära till naturen
Här har vi nära till naturupplevelser, fiske, badplats och frisk luft. Vi har dessutom egen slalombacke, elljusspår, hockeyrink och idrottshall.

Skola

Är en lite skola i kommunens nordöstra del. På skolan finns 24 elever i klasserna F-6, fördelat på tre lärartjänster. Alla ska känna sig trygga och bli sedda.
Alla ska känna sig trygga och bli sedda
Vi arbetar medvetet för att förebygga mobbning och kränkande behandling och vår vision är att Laxsjö skola ska vara en plats för lärande, där allas kompetens och erfarenhet kommer till sin rätt och där eleverna får känna trygghet i en känd miljö.
Den lilla skolan gör att alla elever blir sedda och att alla på skolan känner varandra, samtidigt som vi genom modern teknik kan komma i kontakt med hela världen.

Skoltaxi

Skoltaxi:
Kontor: 0645-10020
Fredrik: 070-3444907

Laxsjö Dagis: 0645-20075
Laxsjö Skola: 0645-20088

bottom of page